Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Rogiet County Primary

Cyf: 6792164

Manylion Sylfaenol

Awdurdod Lleol
Sir Fynwy
Math
Iau a babanod
Cyfuniad Bechgyn a Merched
Cymysg
Iaith
Cyfrwng Saesneg

Manylion Cyswllt

Station Road
Rogiet
Newport
Monmouthshire
NP26 3SD
01291 420348