Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Rhws County Primary School

Cyf: 6732133

Manylion Sylfaenol

Awdurdod Lleol
Bro Morgannwg
Math
Iau, babanod a meithrin
Cyfuniad Bechgyn a Merched
Cymysg
Iaith
Cyfrwng Saesneg

Manylion Cyswllt

Fontygary Road
Rhoose
Barry
CF62 3DS
01446 710258