Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Cyf: 6692183

Manylion Sylfaenol

Awdurdod Lleol
Sir Gaerfyrddin
Math
Iau, babanod a meithrin
Cyfuniad Bechgyn a Merched
Cymysg
Iaith
Cyfrwng Cymraeg

Manylion Cyswllt

Stryd Rhosmaen
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6LU
01558 823489