Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Ysgol Gymunedol Llanilar

Cyf: 6672311

Manylion Sylfaenol

Awdurdod Lleol
Ceredigion
Math
Iau a babanod
Cyfuniad Bechgyn a Merched
Cymysg
Iaith
Cyfrwng Cymraeg

Manylion Cyswllt

Llanilar
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4PA
01974 241334