Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Ysgol Dyffryn Conwy

Cyf: 6624035

Manylion Sylfaenol

Awdurdod Lleol
Conwy
Math
Uwchradd (ystod oedran 11-19)
Cyfuniad Bechgyn a Merched
Cymysg
Iaith
Ddwyieithog (Categori B)

Manylion Cyswllt

Nebo Road
Llanrwst
LL26 0SD
01492 642800