Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Ysgol Pant Y Rhedyn

Cyf: 6622115

Manylion Sylfaenol

Awdurdod Lleol
Conwy
Math
Iau
Cyfuniad Bechgyn a Merched
Cymysg
Iaith
Cyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol or Gymraeg

Manylion Cyswllt

Ffordd Penmaenmawr
Llanfairfechan
Conwy
LL33 0AA
01248 680642