Rhannu gwybodaeth am ysgolion leol

Ysgol Gynradd Pentreuchaf

Cyf: 6612093

Manylion Sylfaenol

Awdurdod Lleol
Gwynedd
Math
Iau, babanod a meithrin
Cyfuniad Bechgyn a Merched
Cymysg
Iaith
Cyfrwng Cymraeg

Manylion Cyswllt

Pentreuchaf
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8DZ
01758 750600